kontakt osobe

 • Direktor
 • Tadija Karlović
 • 01/6233-519
 • 098/288-284
 • 01/6233-393
 • tadija.karlovic@produktbastal.hr
 • Izvršni direktor
 • Jan Karlović
 • 01/6233-555
 • 098/1611-941
 • 01/6233-393
 • jan.karlovic@produktbastal.hr
 • Voditelj odjela tehničke pripreme
 • Josip Karlović
 • 01/6233-438
 • 099/6233-438
 • 01/6233-393
 • josip.karlovic@produktbastal.hr
 • Voditelj odjela montaže
 • Tomislav Perković
 • 098/288-577
 • 01/6233-393
 • tomislav.perkovic@produktbastal.hr
 • Voditelj odjela proizvodnje
 • Željko Kranjec
 • 098/304-031
 • 01/6233-393
 • zeljko.kranjec@produktbastal.hr
 • Voditeljica odjela financija i računovodstva
 • Sanja Josić Vlahovac
 • 01/6233-392
 • 01/6233-393
 • sanja.josic@produktbastal.hr
 • Voditelj odjela kontrole kvalitete i nabave
 • Amir Mujkić
 • 01/6233-467
 • 099/4597-511
 • 01/6233-393
 • amir.mujkic@produktbastal.hr
 • Voditeljica odjela administracije i ureda
 • Anita Sičić Nađander
 • 01/6233-392
 • 01/6233-393
 • anita.sicic@produktbastal.hr
 • Voditelj projekta
 • Vladimir Nađander
 • 01/6233-583
 • 099/7354-524
 • 01/6233-393
 • vladimir.nadander@produktbastal.hr
 • Voditelj projekta
 • Goran Brnčić
 • +385 1 6233 586
 • +385 99 3513 953
 • +385 1 6233 393
 • goran.brncic@produktbastal.hr