Produkt Bastal

Auto centar Auto Benussi

Izrada i montaža čelične krovne konstrukcije i podkonstrukcije fasade, ugradnja zidnih i krovnih panela, alcuobonda i izvedba bravarskih radova.
Lokacija: Zagreb
Godina izrade: 2018.
Težina: 65 tona