Produkt Bastal

Benzinske postaje

Izrada i montaža čelične nosive konstrukcije nadstrešnica iznad istakačkih agregata i spojnih nadstrešnica.
Lokacija: Jastrebarsko, Umag i Makarska
Godina izrade: 2021. – 2022.
Težina: 55 tona