Produkt Bastal

BP INA Heinzlova

Izrada i montaža čelične konstrukcije objekta i čelične nosive konstrukcije nadstrešnice.
Lokacija: Zagreb
Godina izrade: 2020.
Težina: 82 tone