Produkt Bastal

Farma krava

Izrada i montaža čeličnih konstrukcija staja za krave.

Lokacija: Grabovnica
Godina izrade: 2017.
Težina: 152 tone