Produkt Bastal

Hotel International

Nadstrešnica na ulazu u hotel i poslovne prostore jedinstvena je po tome što je najveća nadstrešnica u ovome dijelu Europe koja se drži na tri zatege. Zadivljuje svojom površinom od 625 metara kvadratnih i oslonjena je na zgradu sa samo dva stupa. Hotelu daje svojim izgledom poseban dojam.

Lokacija: Zagreb
Godina izrade: 2006.
Težina: 112 tona