Produkt Bastal

IVKC

Izrada i montaža nosive čelične romboidne konstrukcije, fasadne konstrukcije, čelične mrežaste ispune fasade, krovne konstrukcije, potkonstrukcije staklene fasade, horizontalnih okvira servisnih podesta, hodnih rešetki i ostalih čeličnih konstrukcija.

Lokacija: Ljubljana, Slovenija
Godina izrade: 2015. – 2016.
Težina: 600 tona