Produkt Bastal

Končar KPT

Izrada i montaža čelične nosive konstrukcije.
Lokacija: Zagreb
Godina izrade: 2020.
Težina: 70 tona