Produkt Bastal

PIK Vrbovec

U izgradnji proizvodnog pogona poduzeća PIK Vrbovec sudjelovali smo sa izradom i montažom nosive čelične konstrukcije krovišta, podkonstrukcije fasade, hodnih staza, stubišta i penjalica.

Lokacija: Vrbovec
Godina izrade: 2011.
Težina: 530 tona