Produkt Bastal

Pješački nathodnik (pasarela)

Pješački most prelazi preko željezničke pruge u dužini od 101 metra i radi se o najvećem takvom objektu u Sisku. Veoma reprezentativan most koji izaziva divljenje pješaka svojom konstrukcijom te dodatno naglašava svoju primarnu funkciju – siguran prijelaz pješaka.

Lokacija: Sisak-Caprag
Godina izrade: 2013.
Težina: 78 tona