Produkt Bastal

Poslovna zgrada Euroherc

Poslovna zgrada Euroherca smještena je uz glavnu prometnicu u Velikoj Gorici. Na ovome projektu sudjelovali smo s izradom aluminijskih fasadnih elemenata, čelične konstrukcije krovišta s pokrivanjem panelima. Posebno zanimljiv detalj je stubište za evakuaciju u hitnim slučajevima.

Lokacija: Velika Gorica
Godina izrade: 2008.
Težina: 59 tona