Produkt Bastal

Poslovno-sportski centar Agram – Zagreb

Izrada i montaža čelične nosive konstrukcije krovišta sportskih terena i stanice za tehnički pregled, čelične međukatne konstrukcije, evakuacijskog stubišta, bravarskih radova, izgubljene oplate od trapeznoprofiliranih limova i krovnih panela.
Lokacija: Zagreb
Godina izrade: 2016. – 2018.
Težina: 750 tona