Produkt Bastal

Providurova Palača

Izrada i montaža čelične krovne konstrukcije, međukatne konstrukcije, komunikacijskog hodnika, mostova, stubišta, nadvoja i bravarskih radova.
Lokacija: Zadar
Godina izrade: 2020. – 2021.
Težina: 170 tona