Produkt Bastal

Razni projekti Francuska

Izrada i isporuka čeličnih konstrukcija i čeličnih elemenata.
Lokacija: Isporuka Francuska
Godina izrade: 2018. – 2022.
Težina: 450 tona