Produkt Bastal

Skladišta Rogatec

Izrada i montaža nosivih čeličnih konstrukcija te potkonstrukcija fasade skladišnih hala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9.

Lokacija: Rogatec, Slovenija
Godina izrade: 2015. – 2017.
Težina: 1235 tona