Produkt Bastal

Sortirni centar Hrvatska pošta

Izrada i montaža čelične konstrukcije krova , šed krova, fasade, nadstrešnica i izvedba raznih bravarskih radova.
Lokacija: Kukuljanovo
Godina izrade: 2020. – 2022.
Težina: 220 tona