Produkt Bastal

Trgovački centar Bauhaus

Izrada i montaža čelične konstrukcije ulaznog prostora, nadstrešnica, kupola, reklama i potkonstrukcije fasadnih panela.

Lokacija: Buzin
Godina izrade: 2015. – 2016.
Težina: 170 tona