Produkt Bastal

Trgovački centar Max Stoja – Pula

Izrada i montaža čelične podkonstrukcije fasade trgovačkog centra.
Lokacija: Pula
Godina izrade: 2018.
Težina: 250 tona