Produkt Bastal

Veleučilište u Šibeniku

Izrada i montaža čelične konstrukcije nadogradnje katova, ovojnice i požarnog stubišta.

Lokacija: Šibenik
Godina izrade: 2017.
Težina: 135 tona