Produkt Bastal

Zračna Luka Dubrovnik

Izrada i montaža čelične nosive konstrukcije pješačkog mosta – Suha veza, konstrukcije terminala poslovne avijacije, spasilačko – vatrogasne zgrade, uredske zgrade, garažno – tehničkog bloka, bukobrana, deflektora, portala, postrojenja aviogoriva i raznih bravarskih radova.
Lokacija: Dubrovnik
Godina izrade: 2018.
Težina: 450 tona