Veleučilište u Šibeniku

Izrada i montaža čelične konstrukcije nadogradnje katova, ovojnice i požarnog stubišta.

Lokacija: Šibenik
Godina izrade: 2017.
Težina: 135 tona

Farma krava

Izrada i montaža čeličnih konstrukcija staja za krave.

Lokacija: Grabovnica
Godina izrade: 2017.
Težina: 152 tone

Crkva Srca Isusova

Izrada i montaža čeličnog križa visokog 38,7 metara s oblogom od kortena i nosive krovne konstrukcije.

Lokacija: Velika Mlaka
Godina izrade: 2016. – 2017.
Težina: 28 tona

Skladišta Rogatec

Izrada i montaža nosivih čeličnih konstrukcija te potkonstrukcija fasade skladišnih hala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9.

Lokacija: Rogatec, Slovenija
Godina izrade: 2015. – 2017.
Težina: 1235 tona

Trgovački centar Bauhaus

Izrada i montaža čelične konstrukcije ulaznog prostora, nadstrešnica, kupola, reklama i potkonstrukcije fasadnih panela.

Lokacija: Buzin
Godina izrade: 2015. – 2016.
Težina: 170 tona