Benzinske postaje

Izrada i montaža čelične nosive konstrukcije nadstrešnica iznad istakačkih agregata i spojnih nadstrešnica.
Lokacija: Jastrebarsko, Umag i Makarska
Godina izrade: 2021. – 2022.
Težina: 55 tona

 

KBC Sestre Milosrdnice

Izrada i montaža čelične nosive konstrukcije zgrade, stubišta, izgubljene oplate od trapeznoprofiliranih limova te izvedba raznih bravarskih radova.
Lokacija: Zagreb
Godina izrade: 2020. – 2022.
Težina: 430 tona

Sortirni centar Hrvatska pošta

Izrada i montaža čelične konstrukcije krova , šed krova, fasade, nadstrešnica i izvedba raznih bravarskih radova.
Lokacija: Kukuljanovo
Godina izrade: 2020. – 2022.
Težina: 220 tona

Providurova Palača

Izrada i montaža čelične krovne konstrukcije, međukatne konstrukcije, komunikacijskog hodnika, mostova, stubišta, nadvoja i bravarskih radova.
Lokacija: Zadar
Godina izrade: 2020. – 2021.
Težina: 170 tona

Končar KPT

Izrada i montaža čelične nosive konstrukcije.
Lokacija: Zagreb
Godina izrade: 2020.
Težina: 70 tona