Trgovački centar Max Stoja – Pula

Izrada i montaža čelične podkonstrukcije fasade trgovačkog centra.
Lokacija: Pula
Godina izrade: 2018.
Težina: 250 tona

Poslovno-sportski centar Agram – Zagreb

Izrada i montaža čelične nosive konstrukcije krovišta sportskih terena i stanice za tehnički pregled, čelične međukatne konstrukcije, evakuacijskog stubišta, bravarskih radova, izgubljene oplate od trapeznoprofiliranih limova i krovnih panela.
Lokacija: Zagreb
Godina izrade: 2016. – 2018.
Težina: 750 tona

Trgovački centar Supernova – Zadar

Izrada i montaža čelične nosive krovne konstrukcije, konstrukcija nadstrešnica, podkonstrukcije fasade i reklamnog pilona.
Lokacija: Zadar
Godina izrade: 2017.
Težina: 250 tona

Veleučilište u Šibeniku

Izrada i montaža čelične konstrukcije nadogradnje katova, ovojnice i požarnog stubišta.

Lokacija: Šibenik
Godina izrade: 2017.
Težina: 135 tona

Farma krava

Izrada i montaža čeličnih konstrukcija staja za krave.

Lokacija: Grabovnica
Godina izrade: 2017.
Težina: 152 tone