Crkva Srca Isusova

Izrada i montaža čeličnog križa visokog 38,7 metara s oblogom od kortena i nosive krovne konstrukcije.

Lokacija: Velika Mlaka
Godina izrade: 2016. – 2017.
Težina: 28 tona

Skladišta Rogatec

Izrada i montaža nosivih čeličnih konstrukcija te potkonstrukcija fasade skladišnih hala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9.

Lokacija: Rogatec, Slovenija
Godina izrade: 2015. – 2017.
Težina: 1235 tona

Trgovački centar Bauhaus

Izrada i montaža čelične konstrukcije ulaznog prostora, nadstrešnica, kupola, reklama i potkonstrukcije fasadnih panela.

Lokacija: Buzin
Godina izrade: 2015. – 2016.
Težina: 170 tona

IVKC

IVKC

Izrada i montaža nosive čelične romboidne konstrukcije, fasadne konstrukcije, čelične mrežaste ispune fasade, krovne konstrukcije, potkonstrukcije staklene fasade, horizontalnih okvira servisnih podesta, hodnih rešetki i ostalih čeličnih konstrukcija.

Lokacija: Ljubljana, Slovenija
Godina izrade: 2015. – 2016.
Težina: 600 tona

Luka Ploče TTT

Izrada i montaža čeličnih konstrukcija cjevovoda, cijevnih mostova, nadstrešnice punilišta, objekta skladišnih prostora, nadstrešnice pretakališta i ostalih čeličnih konstrukcija.

Lokacija: Ploče
Godina izrade: 2015. – 2016.
Težina: 185 tona